covid

ArticlesWritings

മഹാമാരിയിലൂടെ… ഒരു യാത്ര

Manicheppu
"ശത്രു അദൃശ്യനാണെങ്കിൽ, ഒളിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി".... പറഞ്ഞത് ചാണക്യൻ. എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. ഇന്ന്, ഈ മഹാമാരി കാലത്ത്, ഏറ്റവും അന്വർത്ഥമായ ഒരു സന്ദേശമാണത്. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത സൂക്ഷ്മ കണികകളെ പോലും നേരിടാൻ നമുക്കറിയില്ല...

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More