July 13, 2024
Poems

പുതുവർഷം (കവിത)

പ്രതാപൻ അഴീക്കോട്

വന്നല്ലോ ഹാ! പുതുവർഷം
നിറയുന്നെങ്ങും പുതുവെട്ടം
ശോകത്തിൻ ഇരുൾ നീങ്ങട്ടെ
പുതു പുതു കനവുകൾ വിടരട്ടെ
നന്മ മനസ്സിൽ നിറയട്ടെ
ലോകം മോഹനമാകട്ടെ!
നവമൊരു ലോകം കണികാണാൻ
നാളെ പുലരിയുദിക്കുമ്പോൾ
നമ്മൾക്കൊന്നായ് വരവേൽക്കാം
സാമോദം നവവർഷത്തെ!

#malayalam #poem #literacy #reading #online #magazines #writing #newyear

Related posts

1 comment

Bhagya January 1, 2024 at 1:16 pm

നന്നായിട്ടുണ്ട്.

Reply

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Leave a review

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More