July 13, 2024
Poems

കാലം (കവിത)

പാപ്പച്ചൻ കടമക്കുടി

‘കാല’ ത്തെ ഞാനെന്നുടെ മുറിയിൽ
കടലാസ്സിൽ തൂക്കി.
ഒന്നേ രണ്ടേ മൂന്നെന്നിങ്ങനെ
മിന്നിടുമക്കങ്ങൾ
കളങ്ങളിൽ ചേർത്തവയുടെ തലയിൽ
പേരുകുറിക്കുന്നു
തിങ്കൾ, ചൊവ്വ, ബുധനെന്നിങ്ങനെ
ദിവസം വിരിയുന്നു
ദിവസ തുകയേഴായാൽ പെട്ടെ-
ന്നാഴ്ച പിറക്കുന്നു
ഇതളായാഴ്ചകൾ നാലുണ്ടല്ലോ
മാസം വിടരുന്നു.
മാസം പന്ത്രണ്ടായാൽ കൊല്ല-
പ്പൂച്ചെണ്ടുയരുന്നു.
കാലം പൂക്കളിലെ തേനുണ്ണും
കറുത്തവണ്ടല്ലേ?

#malayalam #poem #literacy #reading #online #magazines #writing

Related posts

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Leave a review

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More