Poems

അമ്മയെന്ന പദം (കവിത)

അമ്മു ആർ കെ ഗിരി

ലോകം തൊട്ടറിഞ്ഞൊരു പദം
പ്രകൃതി വർണ്ണനീയമി പദം
പിറവിക്കു മാതൃകയായൊരു പദം
വാക്കുകൾക്കതീതമായൊരു പദം
ഭൂമിയിൽ പിറക്കവേയാരും
പഠിപ്പിക്കാതെ ചൊല്ലിവിളിച്ചൊരു പദം
സന്തോഷവും സന്താപവും തൊട്ടറിഞ്ഞൊരു പദം
ആ പദമല്ലോ അമ്മ
ഒരു ദിനമല്ല ഒരു യുഗം ഓർക്കേണം
മാതാവെന്ന ലോകത്തെ
അമ്മയെന്ന പോരാളിയെ.

#malayalam #poem #literacy #reading #online #magazines #writing

Related posts

1 comment

ഗീത ഓണക്കൂർ March 21, 2024 at 2:44 am

നല്ല കവിത അർത്ഥസമ്പുഷ്ടം

Reply

Leave a Comment

* By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.

Leave a review

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More